Bộ sưu tập phim của Tinto Brass

CÁC PHIM TRONG BỘ SƯU TẬP

 1. All Ladies Do It (1992)Fshare (6.6 GB)
 2. Caligola (1979)Fshare (10.6 GB)
 3. Tra(sgre)dire (2000) aka CheekyFshare (5.5 GB)
 4. Fallo! (2003) aka Do It!Fshare (3.4 GB)
 5. Monamour (2006)Fshare (6.9 GB)
 6. Monella (1998) aka “Frivolous Lola”Fshare (6.6GB)
 7. Salon Kitty (1976)Fshare (7.4GB)
 8. La chiave (1983) aka The KeyFshare (4.7GB)
 9. Senso ’45 (2002) aka Black AngelFshare (7.7GB)
 10. Paprika (1991)Fshare (720p – 8.5GB) – Fshare (1080p – 8.2GB)
 11. L’uomo che guarda (1994) aka The VoyeurFshare (720p – 4.6GB) – Fshare (1080p – 7.8GB)

SHORT FILM BONUS

 1. Kick the Cock (2008) aka The New MaidFshare (614.6 MB)
 2. Tinto Brass Presents Erotic Short StoriesFshare Folder
(Nguồn: hdvietnam.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *