Home / Máy tính / Cách reset Windows về trạng thái chưa kích hoạt nguyên bản

Cách reset Windows về trạng thái chưa kích hoạt nguyên bản

Mở cửa sổ “Run” bằng cách bấm tổ hợp phím “Windows + R” và phải đảm bảo bạn đang chạy dưới quyền Administrator

1. Gõ lệnh: slmgr.vbs /upk để xóa bỏ thông tin key bản quyền Windows cũ trên máy tính.

Đợi thông báo “Uninstall product key successfully” – Máy của bạn sẽ được Reset và xóa bỏ hoàn toàn thông tin bản quyền trước đó

2. Gõ lệnh: slmgr.vbs /cpky để xóa bỏ thông tin key bản quyền Windows cũ còn tồn tại trong Registry. Đợi thông báo “Product key from registry cleared successfully” để đảm bảo thông tin bản quyền cũ được xóa bỏ hoàn toàn và triệt để.

3. Gõ lệnh: slmgr.vbs /rearm đợi thông báo “Command completed successfully” để thiết lập lại trạng thái bản quyền của máy khiến máy tính trở về trạng thái chưa đăng ký (Unlicensed State) và Windows sẽ yêu cầu kích hoạt bản quyền

Cuối cùng khởi động lại máy tính và tiến hành kích hoạt Windows với product key mới được share trên sever MS và các anh em chịu khó mò mẫm và chia sẻ nhau theo dạng Active by phone hoặc active online. Rất tiện lợi và An toàn.

Check Also

Cách vào BIOS và menu boot máy tính

Máy tính Sony Vaio Vào Bios > nhấn F2 Recovery > nhấn F10 Để boot …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *