Cài đặt máy in Canon LBP 2900 trên Mac OS

Hướng dẫn cài đặt máy in Canon LBP 2900 trên Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 (Update tháng 09/2018)

1. Mở System Preferences → Printers and scanners và xóa bỏ máy in Canon LBP2900 đã cài trước đó hoặc có sẵn ở đó

2. Khởi động lại máy.

3. Tải về và cài đặt driver CAPT Printer Driver & Utilities for Mac V3.93 [Mac OS : 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12] (Cập nhật ngày: 21/09/2018) bằng đường dẫn dưới đây:

4. Khởi động lại máy.

5. Tải về và cài đặt bản vá cho Canon LBP 2900 bằng 1 trong 2 đường dẫn dưới đây:

6. Khởi động lại máy.

7. Mở System Preferences → Printers and scanners và kết nối với máy in qua cổng USB với tùy chọn driver Cannon LBP2900 (CAPT) hoặc Cannon LBP2900 (CAPTuk).

8. Tận hưởng thành quả.

Enjoy @huanle.info

Comments

comments

Leave a comment

* - Required fields