Trang chủ / Website / CSS chèn video Youtube vào màn hình Mac sang chảnh

CSS chèn video Youtube vào màn hình Mac sang chảnh

<style>
.mac {
  margin: 0 auto;
  width: 874px !important;
  height: 677px !important;
  background-image: url('http://i.imgur.com/MyMnJIM.png');
  background-size: 874px 677px;
  display: block;
  content: "";
  -ms-flex-negative: 0;
  flex-shrink: 0;
  width: 874px;
  height: 677px;
}
.mac>.youtube_video {
  margin-top: 33px;
  padding-left: 35px;
  height: 455px;
  width: 100%;
  padding-right: 35px;
	box-sizing: border-box;
}
</style>
CSS
<div class="mac">
<iframe id="youtube" class="youtube_video" width="100%" height="100%" src="https://www.youtube.com/embed/qLyniM3WFsA" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
</div>
HTML

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *