Trang chủ / Website / Danh sách port POP3 & SMTP Email Server

Danh sách port POP3 & SMTP Email Server

Default Ports

ServerAuthenticationPort
SMTP Server (Outgoing Messages)Non-EncryptedAUTH25 (or 587)
Secure (TLS)StartTLS587
Secure (SSL)SSL465

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *