Khắc phục lỗi HRESULT 0XC8000222 khi cài .NET Framework

Khi cài đặt .Net Framework nếu gặp thông báo lỗi như hình dưới đây

1/ Mở hộp thoại Run gõ lệnh cmd.

2/ Trong hộp thoại cmd gõ net stop WuAuServ (tắt Windows Update).

3/ Mở hộp thoại Run gõ lệnh %windir% (mở thư mục Windows).

4/ Tìm và đổi tên thư mục SoftwareDistribution thành SDold hoặc tên nào tùy ý.

5/ Mở hộp thoại Run gõ lệnh cmd.

6/ Trong hộp thoại cmd gõ net start WuAuServ (khởi động lại Windows Update).

7/ Cài đặt lại .Net Framework

Comments

comments

Leave a comment

* - Required fields