Trang chủ / Máy tính / Khắc phục lỗi HRESULT 0XC8000222 khi cài .NET Framework

Khắc phục lỗi HRESULT 0XC8000222 khi cài .NET Framework

Khi cài đặt .Net Framework nếu gặp thông báo lỗi như hình dưới đây

1/ Mở hộp thoại Run gõ lệnh cmd.

2/ Trong hộp thoại cmd gõ net stop WuAuServ (tắt Windows Update).

3/ Mở hộp thoại Run gõ lệnh %windir% (mở thư mục Windows).

4/ Tìm và đổi tên thư mục SoftwareDistribution thành SDold hoặc tên nào tùy ý.

5/ Mở hộp thoại Run gõ lệnh cmd.

6/ Trong hộp thoại cmd gõ net start WuAuServ (khởi động lại Windows Update).

7/ Cài đặt lại .Net Framework

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *