Khắc phục lỗi The Active Directory Domain Services Is Currently Unavailable

Trong trường hợp sử dụng Office từ 2007 trở lên Word in ấn bình thường, Excel thì không nhận máy in, hoặc cả 2 không nhận máy in đã cài trong máy tính hoặc khi tìm máy in trong Word, Excel gặp thông báo lỗi:

Làm theo các bước sau để khắc phục lỗi này:

1. Ấn phím  + R rồi gõ regedit -> OK để mở Registry Editor

2. Ở khung bên trái tìm đến khóa

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

3. Thực hiện set quyền cho 3 khóa DevicesPrinterPorts và Windows bằng cách click chuột phải vào từng khóa -> chọn Permissions. 

Mỗi bảng hiện ra chọn  Full Controll  -> Apply -> OK

4. Đóng Registry Editor và khởi động lại máy tính.

5. Tận hưởng thành quả!

Comments

comments

Leave a comment

* - Required fields