Khắc phục lỗi Windows Could Not Start The Print Spooler Service On Local Computer

Trong công việc văn phòng, in ấn đóng vai trò quan trọng. Trong Windows, mọi việc liên quan đến in ấn đều được quản lý bởi dich vụ Print Spooler được khởi động cùng Windows và chạy ở chế độ nền.

Bài này hướng dẫn khắc phục lỗi khi khởi động dịch vụ Print Spooler  trên Windows 8 hoặc 8.1. Mặc định dịch vụ này sẽ được khởi động cùng Windows, nhưng vì một lí do nào đó mà nó bị tắt và khi chúng ta bật lại thì xuất hiện lỗi:

Thực hiện các bước sau để khắc phục:

1. Ấn phím  + R rồi gõ regedit -> OK để mở Registry Editor

2. Ở khung bên trái tìm đến khóa

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler

3. Ở khung bên phải, click đúp chuột vào khóa DependOnService và xóa bỏ dòng http -> OK

4. Đóng Registry Editor và khởi động lại máy tính.

5. Tận hưởng thành quả!

Comments

comments

Leave a comment

* - Required fields