Mới cập nhật

Thêm Copy To và Move To vào menu ngữ cảnh

Bổ sung các lệnh hữu ích vào menu ngữ cảnh 1. Thêm Copy To và Move To vào menu ngữ cảnh   Download Copy To / Move To Registry Tweak 2. Thêm Control Panel, Task Manager, Windows Update và một vài ứng dụng hữu ích khác vào menu ngữ cảnh My Computer Download …

Đọc thêm »

Download .NET Framework

.NET Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Microsoft. Các chương trình được viết trên nền .NET Framework sẽ được triển khai trong môi trường phần mềm (ngược lại …

Đọc thêm »

Tổng hợp phần mềm portable hay

Phần mềm Portable là phần mềm đã được đóng gói sẵn vào một thư mục hoặc một file EXE duy nhất, có thể chạy ngay mà không cần phải cài đặt & đăng ký. Bạn có thể copy ra USB, ổ cứng di động, CD/DVD và mang đi bất kỳ …

Đọc thêm »

Link tải về thư viện Visual C++ mới nhất

Tổng hợp link down bộ thư viện Visual C++ đầy đủ nhất, mới nhất từ Microsoft Visual Studio 2017: Download Visual Studio 2015: Download Visual Studio 2013 (VC++ 12.0): Download Visual Studio 2012 (VC++ 11.0): Download Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) SP1: Download Visual Studio 2008 (VC++ 9.0) SP1: Download Visual Studio 2005 (VC++ 8.0) SP1: Download

Đọc thêm »

Cách reset Windows về trạng thái chưa kích hoạt nguyên bản

Mở cửa sổ “Run” bằng cách bấm tổ hợp phím “Windows + R” và phải đảm bảo bạn đang chạy dưới quyền Administrator 1. Gõ lệnh: slmgr.vbs /upk để xóa bỏ thông tin key bản quyền Windows cũ trên máy tính. Đợi thông báo “Uninstall product key successfully” – Máy của bạn sẽ được …

Đọc thêm »