Mới cập nhật

[Phim Việt Nam] Biệt Động Sài Gòn – 1986

Biệt Động Sài Gòn – 1986 (Quang Thái, Hà Xuyên, Thanh Loan, Thương Tín, Thúy An, Bùi Cường, Đỗ Văn Nghiêm, Robert Hải, Kim Chi, Nguyễn Mai A, bé Vân Dung) Là một bộ phim hoành tráng và vô cùng hấp dẫn về các chiến sĩ biệt động giữa thành …

Đọc thêm »

Một số công cụ của Facebook

Công cụ tạo mã truy cập: https://developers.facebook.com/tools/accesstoken/ Kiểm tra văn bản trong hình ảnh: https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay Facebook Sound Collection: https://www.facebook.com/sound/collection/

Đọc thêm »

Web Tools from sordum.org

Hash Generator: https://www.sordum.org/hashgenerator/ Random Password Generator: https://www.sordum.org/passwordgenerator/ Convert Case: https://www.sordum.org/convertcase/ Base64 Decoder/Encoder: https://www.sordum.org/base64-decode-encode/ HTML Entity Decoder/Encoder: https://www.sordum.org/html-entity-decode-encode/ URL Decoder/Encoder: https://www.sordum.org/url-decode-encode/ My IP Address: https://www.sordum.org/my-ip-address/

Đọc thêm »

Công cụ thay thế phpMyAdmin

Adminer (formerly phpMinAdmin) is a full-featured database management tool written in PHP. Conversely to phpMyAdmin, it consist of a single file ready to deploy to the target server. Adminer is available for MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, Firebird, SimpleDB, Elasticsearch and MongoDB. https://www.adminer.org/#download

Đọc thêm »