Trang chủ / Tag: Google Drive

Tag: Google Drive

Kho dữ liệu sưu tầm – KTEAM

Khóa học Lập trình – Mạng – Điện tử: https://docs.google.com/spreadsheets/d/192hAzMbf7jcKGUQwojv8QCbTOHnDsNKjNoaleO99Fog/edit#gid=0 Tiếng Anh – Nhật – Hàn – Trung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/192hAzMbf7jcKGUQwojv8QCbTOHnDsNKjNoaleO99Fog/edit#gid=1540790139 Kỹ năng mềm: https://docs.google.com/spreadsheets/d/192hAzMbf7jcKGUQwojv8QCbTOHnDsNKjNoaleO99Fog/edit#gid=508360799 Thiết kế: https://docs.google.com/spreadsheets/d/192hAzMbf7jcKGUQwojv8QCbTOHnDsNKjNoaleO99Fog/edit#gid=1239103186 Kinh doanh: https://docs.google.com/spreadsheets/d/192hAzMbf7jcKGUQwojv8QCbTOHnDsNKjNoaleO99Fog/edit#gid=1130684867

Đọc thêm »

WordPress themes @4IT Community

Một số theme từ Themforest – AVALON – PHOTOGRAPHY AND PORTFOLIO WORDPRESS THEME FOR PHOTOGRAPHERS – BoxStore – Multipurpose Magento Theme – Divi – Elegantthemes Premium WordPress Theme – Extra – Elegantthemes Premium WordPress Theme – Varsita – Education Theme, A Learning Management System – Pearl – Corporate Business WordPress …

Đọc thêm »