Trang chủ / Tag: Registry

Tag: Registry

Thêm Copy To và Move To vào menu ngữ cảnh

Bổ sung các lệnh hữu ích vào menu ngữ cảnh 1. Thêm Copy To và Move To vào menu ngữ cảnh   Download Copy To / Move To Registry Tweak 2. Thêm Control Panel, Task Manager, Windows Update và một vài ứng dụng hữu ích khác vào menu ngữ cảnh My Computer Download …

Đọc thêm »