Trang chủ / Tag: USB Boot

Tag: USB Boot

Cài Windows dạng file ISO như DVD với USB

Yêu cầu quan trọng là bạn cần có ít nhất 1 GB RAM hoặc có ít nhất 512 MB RAM trống để thực hiện thủ thuật. Đây là cách làm: Khởi động lại máy và boot bằng USB để vào màn hình làm việc của Windows 7 PE 3.0. Các bạn thao tác lần …

Đọc thêm »

Tạo USB cứu hộ đơn giản

Bước 1: Kết nối USB vào máy tính Bước 2: Tải về, giải nén và chạy phần mềm USB Disk Storage Format (37KB) để tiến hành format USB theo chỉ dẫn: Bước 3: Chạy Boot Ice (1MB) dùng để tạo MBR cho USB có thể boot được ngay cả trên mainboard G31 Bước 4: Tải về, giải nén grub4dos.zip (147KB) và chạy file grubinst_gui.exe với tùy …

Đọc thêm »