Trang chủ / Tag: Windows

Tag: Windows

Cài Windows dạng file ISO như DVD với USB

Yêu cầu quan trọng là bạn cần có ít nhất 1 GB RAM hoặc có ít nhất 512 MB RAM trống để thực hiện thủ thuật. Đây là cách làm: Khởi động lại máy và boot bằng USB để vào màn hình làm việc của Windows 7 PE 3.0. Các bạn thao tác lần …

Đọc thêm »

Tổng hợp Kích hoạt Windows + Office by Phone

Tổng hợp Kích hoạt Windows + Office by Phone ………………………………………………………………. ☛ Key Windows & Office ☛ Key Windows Server ………………………………………………………………. ☛ Hướng dẫn kích hoạt by phone ☛ Hướng dẫn kích hoạt by phone ………………………………………………………………. ☛ Kích hoạt Windows 10 Pro Digital license ………………………………………………………………. ☛ Download Links ………………………………………………………………. MSAct++ Portable by Ratiborus ☛ Download: Fshare– pCloud – Mediafire 0. Chọn …

Đọc thêm »

Các công cụ kích hoạt Windows

Tổng hợp các công cụ kích hoạt Windows mọi phiên bản Windows XP Free My XP WGA v1.9.42.0 x86 WGA v1.9.42.0 x64 Windows 7 Chew-WGA v0.9 Windows 7 Slic Loader 2.4.9 Windows Loader v2.2.2 by Daz: Link 1 – Link 2 RemoveWAT 2.2.5 Windows Vista/7/8/8.1/10/Office 2010/2013/2016/Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 KMSpico v10.2.0 by Heldigard: Install – Portable Re-Loader Activator 2.0 …

Đọc thêm »