Theme và Plugin bản quyền từ Huỳnh Hiếu @J2team Community

Theme và Plugin bản quyền từ Huỳnh Hiếu @J2team Community

Nhân dịp hôm nay là sinh nhật em, em tặng các bác 1 vài món quà như đã hứa trước đây bao gồm:

  1. WordPress theme: Newspaper by tagDiv (https://themeforest.net/item/newspaper/5489609)
  2. WordPress theme: The Ark (https://themeforest.net/item/the-ark/19016121)
  3. Admin Template: Metronic (https://themeforest.net/%E2%80%A6/metronic-responsive-admin%E2%80%A6/4021469)
  4. Admin Template: Stack (https://themeforest.net/%E2%80%A6/stack-responsive-bootstr%E2%80%A6/20039431)
  5. WordPress plugin: WP-Rocket (https://wp-rocket.me)
  6. WordPress plugin: Yoast SEO + Plugin

Tất cả đều là bản mới nhất tính từ thời điểm em share (01/11/2017). Tất cả đều được mua bằng cơm, nguyên seal. Và KHÔNG UPDATE!

Comments

comments

Leave a comment

* - Required fields