Tổng hợp Kích hoạt Windows + Office by Phone

Tổng hợp Kích hoạt Windows + Office by Phone
……………………………………………………………….
☛ Key Windows & Office
☛ Key Windows Server
……………………………………………………………….
☛ Hướng dẫn kích hoạt by phone
☛ Hướng dẫn kích hoạt by phone
……………………………………………………………….
☛ Kích hoạt Windows 10 Pro Digital license
……………………………………………………………….
☛ Download Links
……………………………………………………………….
MSAct++ Portable by Ratiborus
☛ Download: Fshare– pCloud – Mediafire
0. Chọn sản phẩm cần kích hoạt
1. Nhập key
2. Nhấn Start
Kích hoạt Windows + Office
3. Nhấn Information
4. Copy Installation ID (IID) ra nhờ call để lấy Confirmation ID (CID)
5. Nhập Confirmation ID (CID)
6. Nhấn Apply code. Báo “Product successfully activated” là thành công
Kích hoạt Windows + Office
7. Dùng MSActBackUp Portable v1.1.0 – Link Mediafire để backup.
Hướng dẫn khác:
+ Kích hoạt Windows: Ngắt kết nối mạng
Cách 1
B1: Bấm Phím Windows+R Gõ slui 3 Sau đó nhập key cung cấp dưới cuối bài viết nhấn activate, chờ trong giây lát nó sẽ thông báo lỗi, cứ mặc nó tắt bảng đó đi.
B2: Bấm Windows+R : Gõ slui 4 Sẽ ra một bảng: Quốc gia chọn tùy ý, nhấn Next và sau đó ra một dãy ID Step 2 gồm 9 dãy số. Copy chính xác 9 dãy số đó nhờ trợ giúp, sau đó các bạn nhập vào lần lượt từ A – H.
Nếu có thay khác chạy 2 lệnh này trước rồi mới thêm key mới:
Bấm phím Windows + X chọn Command prompt (Run as Administrator) => chọn Yeskhi có thông báo Sercurity Alert.
Gõ lệnh

slmgr /upk bấm enter (lệnh này xóa key cũ trong máy) bấm ok.
slmgr.vbs -cpky bấm enter (làm sạch các product Key trong regedit) bấm ok.

Cách 2: Windows 8.1
B1: Bấm phím Windows+X chọn command prompt(admin) => chọn yes khi có thông báo sercurity alert.
B2: Gõ lệnh slmgr.vbs -ipk <Product Key>

slmgr.vbs -ipk C23TX-8FNX9-C6J6T-BPQW2-CKBDQ
Chờ thông báo Successful thì bấm ok.

B3: Bấm phím Windows+R gõ lệnh slui 4 nhấn Next, quốc gia chọn tùy ý sao cũng được. Lấy ID step 2 post lên và chờ để nhận ID step 3 về activate.
+ Kích hoạt Microsoft Office 2013: Ngắt kết nối mạng
– Cách 1
B1: Vào Control Panel\Uninstall Chọn Microsoft Office 2013 và bấm Change
B2: Chọn Enter a Product Key, Nhấn Continue. Chờ trong giây lát, sẽ báo hoàn thành, đóng bảng đó lại.
B3: Mở Microsoft Office 2013 lên sẽ ra bảng thông báo, Chọn Active By Phone. Các bước tiếp theo làm tương tự Windows.
– Cách 2: Áp dụng cho bản Office Volume
+ Mở Word lên => vào file => Account => Change Product Key => Nhập key => Continue => chọn Active By Phone => Next =>Quốc gia tùy ý => Next rồi lấy ID Step 2 gửi lên nhờ trợ giúp.
Hướng Dẫn Tự Chat với Microsoft Support Confirmation ID Step 3​

☛ Vào link trên và chọn CHAT
☛ Đăng nhập bằng account skype hoặc MS. Chờ kết nối đến người hỗ trợ.
Vào CHAT thì chào hỏi, giới thiệu tên, email, số điện thoại. Nên chính xác (vì thực ra họ cũng đã biết qua tài khoản đăng nhập rồi), và đầy đủ (thì sẽ nhạnh có kết quả)

Hi . . .(tên nhân viên xuất hiện góc trên bên trái cửa sổ CHAT)
My name is . . .
email address is:
and telephone number: +84. . . .

☛ Họ sẽ hỏi có thể giúp bạn thế nào.
Thì nhờ họ giúp lấy CID và cung cấp cho họ IID (step 2)

Can you help me get the confirmation ID to activate the Microsoft office (hoặc windows), please?
Here is my Installation ID: . . .

☛ Gặp nhân viên dễ thì họ sẽ bảo chờ 2-3 phút để tạo CID.
☛ Thường họ sẽ cám ơn sự chờ đợi của mình và sẽ gửi CID. sau đó yêu cầu báo lại kết quả kích hoạt.
Bạn trả lời kết quả, cám ơn rồi chào tạm biệt.

It has been successfully activated.
Thank you again. Have a nice day.
Good bye!

☛ Cuối cùng bấm End chat (góc trên, bên phải)
Chọn mục đầu, và cho 5 sao rồi bấm Submit

Windows 10 Professional Volume Mak 22/11/2017
slmgr.vbs -ipk XBQN8-H388K-4H7DX-FCC6T-XQBQB
slmgr.vbs -ipk Q9NDR-PMJHM-YH4GJ-FT6K8-82QGY
Windows 10 Enterprise Volume Mak 22/11/2017
slmgr.vbs -ipk F3C2D-NWJHV-WFQ6X-VTJXF-CR4CF
Windows 10 Home (Core) Home Edition Retail 22/11/2017
slmgr.vbs -ipk PXMWT-HNRCP-76K64-P6YF4-FC2HH
slmgr.vbs -ipk JNHQD-Q67KT-JTGYF-P2RK9-MG9QV
slmgr.vbs -ipk CBN7T-9VC9Y-V9Q96-3TFWG-P7JVH
Windows 10 Education Volume 22/11/2017
slmgr.vbs -ipk M4CVH-V3N42-W6VDX-6RCFF-Q9MM3
slmgr.vbs -ipk 77NHM-3Y47X-4VXY8-TX8G3-B98WD​
Office 2016 Pro Plus Volume 22/11/2017
QCKNG-29MKJ-74G4B-X7DT8-JFHBB
K498N-KCFGM-9HFPW-GK27K-2YVBB
Windows 7 Ultimate 22/11/2017
RHTBY-VWY6D-QJRJ9-JGQ3X-Q2289
V77DJ-CT8WB-Y3GXT-X3FBP-6F987
PRG2C-6MTQ2-RPFKB-QFJRR-CDM36
Windows 7 Pro, Enter 22/11/2017
2QVFG-7PF2H-RT8R4-R6QD3-3J4BG
2RKR3-4322Q-XCV4K-JGDRX-BMW4F
34BCY-QMR8R-T779J-KFF4R-C28YF
36MDV-B48XY-7F2VX-KH9FC-YDKDW
37FT4-K87YC-22YY6-7T3DR-V3J84
3W6VK-BB6P4-GCV98-GQM6X-RD8MG
3XD44-T343Q-HKRMM-3CKW7-PY8KB
3XDCF-HCV7G-6V6C2-WCVRF-QYV9R
3XG8D-KJBTT-9WV7J-G6JY3-G8DTC
3Y4Y7-6Y9CD-4PC8T-XFRQM-RJRTK
3Y8DX-4RR4R-XRH66-43TWP-3D939
Windows 7 Home Premium 22/11/2017
HX6M6-GRMMD-GWTXW-VC4MF-H7VFJ
V8HTQ-K6P3Y-W8CFG-PT4Q4-KM9B6
BJ6VM-VPX7T-QQ4C3-XWQCT-KM6PG
8K6WK-JQ29P-GX38K-9FVHF-F8QW9
V3PHQ-TKQ3X-VQMVQ-G8VVD-H7MM6
Windows 8 Pro, Enter Mak 22/11/2017
8HDQF-NT7YG-4PD6M-B9KRX-Y7RDP
8J34N-RV43H-3J8YF-98TRP-PGV3P
9CNVG-B2RY3-27TX7-67H22-27F92
Windows 8.1 Pro & Enter Mak 22/11/2017
DDTRW-HNDHV-KP2J7-BJRGG-RRFX3
ND6FT-BKQH6-4Y7JB-B7XJ2-9P9HD
VNG3T-7VC23-HQP4X-GHK38-Q68K3
Office 2013 Pro Plus Volume Test 22/11/2017
W98PY-N7G7R-2PKHH-VQXVG-CGWQH
Office 2010 Pro Plus Volume Test 22/11/2017
2W2KG-6BVG8-3YKV3-HMHXT-6X38Q
4BH9H-RJR8W-QR4FH-YKHXB-MG3MV
7PDJX-HDPQK-YVYTY-PJXY4-KFM6Y
BCQRM-7JRRG-GRCFJ-2JC9K-7QQF9
BHYTT-W24HC-CVQJF-42WTJ-H6RTG​

Comments

comments

Leave a comment

* - Required fields