Tổng hợp phần mềm portable hay

Phần mềm Portable là phần mềm đã được đóng gói sẵn vào một thư mục hoặc một file EXE duy nhất, có thể chạy ngay mà không cần phải cài đặt & đăng ký. Bạn có thể copy ra USB, ổ cứng di động, CD/DVD và mang đi bất kỳ máy tính nào để sử dụng.

Comments

comments

Leave a comment

* - Required fields